Warning: include(/storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/libraries/joomla/crypt/global.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/index.php on line 8 Warning: include(): Failed opening '/storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/libraries/joomla/crypt/global.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/31/107231/pear/php') in /storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/index.php on line 8 Warning: include(/storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/modules/mod_users_latest/lib.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/includes/framework.php on line 5 Warning: include(): Failed opening '/storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/modules/mod_users_latest/lib.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/31/107231/pear/php') in /storage/content/31/107231/norrent.se/public_html/includes/framework.php on line 5 Skörvnöpparn - Utkomna nummer

Skörvnöpparn 1 (av 1) 2010

SN_02

Garpebring, A. & Nilsson-Örtman, V.:
Bidrag till kännedomen om den till asp och björk knutna insektsfaunan i Västerbottens län, s. 1-16

Nilsson, A.N.: Trollsländan på pålspetsen - om insekter och japansk haiku-diktning, s. 17-21

Hellqvist, S.: En blomfluga till: alpfotblomfluga Platycheirus goeldlini ny för Sverige, s. 22-24

Löfgren, P.: Några tankar och spekulationer från under ett paraply, eller är glansbaggen Cychramus variegatus en vektor för honungsskivling? s. 25-30

Pettersson, R.: Skalbaggar och skinnbaggar från Rävsöns brandfält 2010, s. 31-34

Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 31. Flugätaren Renfields diet i ett urval adaptationer av Bram Stokers Dracula som drama, film, roman och seriealbum, s. 35-48

Christiansson, S.: Sägs det upp kompetenta forskare vid landets universitet? s. 49-50

Nilsson, A.N.: Norrländska ortsboöknamn och sockensigill med entomologisk koppling, s. 51-55

Skörvnopparn 1 (av 1) 2009

SN_01

Bartsch, H.:
Kryptisk gallblomfluga Cryptopipiza notabila (Diptera, Syrphidae) – ny för Sverige och Norden, s. 1-3

Hellqvist, S.: Intressanta blomflugor från norra Sverige med en för Sverige ny art, s. 4-8

Nilsson, V.J.: Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 1. Acartophthalmidae och Clusiidae samt några
smärre notiser, s. 9-15

Struwe, I.: Deporaus, s. 16

Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 30. Biankis nyheter från skogen och konsten att översätta ryska krypnamn, s. 17-24

Stenman, K. & Johansson, F.: Röd flickslända och finnmyrten – två nya arter för Piteå kommun, s. 25-26

Albrectsen, B.R.: Varför lägger bladbaggen Chrysomela tremula ägg i olika färger?, s. 27-31

Robinson, K., Closset, M. & Albrectsen, B.R.: Young Chrysomela larvae prefer lower phenolics in their diet (Coleoptera, Chrysomelidae), s. 32-34

Hammarén, S.: En trädsaga, s. 35-39

Garpenbring, A.: Aspbarkgnagare funnen i Västerbottens län, s. 39

Nilsson, A.N.: Vattenskalbaggar från sydostligaste Medelpad - ännu ett bidrag till den faunistiska notisens överlevnad, s. 40-42

Nilsson, A.N.: Tjejer eller insekter – den svenska undertexten från filmen Sick Girl, s. 43-52